ꯇꯥꯢꯄꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜ

ꯇꯥꯢꯄꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜ (ꯇꯥꯢꯕꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜ, ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯢ)(ꯕꯦꯡꯒꯥꯂꯤ: বিশ্ববিদ্যালয়)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: University) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯩꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯐꯝꯅꯤ ꯫[꯱]University.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ