ꯏꯎꯔꯣꯞ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
No edit summary
No edit summary
|-style="border-top: 1px solid #eee;
| '''ꯂꯩꯄꯥꯛ
|[[ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥꯇꯝꯂꯕ ꯏꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡ|ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯂꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯵꯰ ]] ꯑꯃꯁꯨꯡ
| ꯵꯴
[[ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥꯇꯝꯂꯕ ꯏꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡ|ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯗꯔꯤꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯶]]
|}
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/13546" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ