ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
No edit summary
| ꯃꯦꯞ =
}}
 
'''ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ''' ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ [[ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ]] ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯗ ꯲ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ [[ꯆꯤꯅꯥ]] ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯫
 
== ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ ==
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/13753" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ