ꯐꯟꯖꯥꯢ(ꯀꯣꯛꯐꯥꯢ-ꯁꯨꯖꯥ) ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
(Created page with "ꯐꯟꯖꯥꯢ (ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ-ꯁꯨꯖꯥ) ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯑꯄꯛꯃꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯤ꯫ ==ꯃꯇꯦꯡ...")
 
ꯐꯟꯖꯥꯢ (ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ-ꯁꯨꯖꯥ) ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯑꯄꯛꯃꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯤ꯫
==ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ==
{{Reflist}}
꯱꯶,꯶꯲꯲

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/13876" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ