ꯐꯟꯖꯥꯢ(ꯀꯣꯛꯐꯥꯢ-ꯁꯨꯖꯥ) ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
ꯐꯟꯖꯥꯢ (ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ-ꯁꯨꯖꯥ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯪꯒꯁ (ꯏꯪꯂꯤꯁ:Fungi or Fungus) ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯑꯄꯛꯃꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯤ꯫ [[ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ|ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ]]ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯢ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯢꯅ ꯂꯧꯢ꯫<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fungi</ref>
[[File:Fungi collage.jpg]]
 
꯱꯶,꯶꯲꯲

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/13880" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ