ꯒꯖꯔ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
(Created page with "ꯒꯖꯔ (ꯒꯓꯔ) ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯔꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carrot</ref> ==ꯃꯇ...")
 
No edit summary
ꯒꯖꯔ (ꯒꯓꯔ) ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯔꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carrot</ref>
[[File:Carrot.jpg]]
 
==ꯃꯇꯦꯡ==
꯱꯹,꯸꯱꯰

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/15272" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ