ꯒ꯭ꯔꯤꯁ ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
(Created page with "ꯒ꯭ꯔꯤꯁ (ꯍꯦꯜꯂꯦꯅꯤꯛ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ, ꯍꯦꯜꯂꯥꯁ) ꯑꯁꯤ ꯈꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯏꯌꯨꯔꯣꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤ...")
 
'''"ꯒ꯭ꯔꯤꯁ" (ꯍꯦꯜꯂꯦꯅꯤꯛ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ, ꯍꯦꯜꯂꯥꯁ)(Greece, Hellenic Republic, Hellas)''' ꯑꯁꯤ ꯈꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯏꯌꯨꯔꯣꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯃ꯫ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯲꯰꯱꯸ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯱꯰.꯷ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯊꯦꯟ꯭ꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ [[ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ|ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ]]ꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ [[ꯀꯣꯅꯨꯡ|ꯀꯣꯅꯨꯡ]]ꯅꯤ꯫
 
==ꯁꯤꯁꯨ==
==ꯃꯇꯦꯡ==
꯱꯰,꯱꯴꯶

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/15461" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ