ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
No edit summary
No edit summary
{{multipleMultiple image|perrow = 2|total_width=300
| image1 = Ludovisi throne Altemps Inv8570.jpg|width1=1200|height1=
| image2 = Bacchus and Silenus BM 1899.2-15.1 n01.jpg|width2=1200|height2=
}}
ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯤꯅꯔꯛꯄ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫
 
==ꯁꯤꯁꯨ==
==ꯃꯇꯦꯡ==
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/15490" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ