꯶꯷꯶: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
(Created page with "ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯶꯰꯰ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯑ...")
 
No edit summary
'''꯶꯷꯶''' ('''ꯆꯇꯔꯨꯛꯀ ꯁꯨꯞꯅ ꯍꯨꯝꯐꯨꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛ''') ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ [[ꯇꯨꯝꯃ ꯁꯨꯕ]] ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯥ ꯳ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯶꯰꯰ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫
 
==ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ==
[[꯶꯷꯷]]
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/18200" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ