꯶꯸꯸: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
No edit summary
No edit summary
'''꯶꯸꯹''' ('''ꯆꯇꯔꯨꯛꯀ ꯁꯨꯞꯅ ꯃꯔꯤꯐꯨꯃꯥꯄꯟꯃꯔꯤꯐꯨꯅꯤꯄꯥꯟ''') ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ [[ꯇꯨꯝꯃ ꯁꯨꯗꯕ]] ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯥ ꯳ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫
 
==ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ==
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/18253" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ