ꯀꯥꯔꯗꯤꯐ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
ꯂꯩ ꯏ ১:
'''ꯀꯥꯔꯗꯤꯐ''' ꯑꯁꯤꯍꯥꯏꯕꯁꯤ [[ꯋꯦꯜꯁ]] ꯀꯤ [[ꯀꯣꯅꯨꯡ ]]ꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ [[ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ]]ꯅꯤ ꯅꯤ꯫
[[File:Cardiff_Bay.JPG]]
 
ꯀꯥꯔꯗꯤꯐ ꯑꯁꯤ [[ꯋꯦꯜꯁ]] ꯀꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ [[ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ]] ꯅꯤ꯫
==ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ==
{{Reflist}}
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/26856" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ