ꯄꯔꯁꯨꯔꯥꯝ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
 
'''ꯄꯔꯁꯨꯔꯥꯝ''' ([[ꯏꯪꯂꯤꯁ]]: Parasuram) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ [[ꯚꯤꯁ꯭ꯅꯨ]]ꯒꯤ ꯁꯥꯢꯑꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parasuram</ref>
[[File:Parashurama.jpg|thumb]]
 
[[File:Parashurama with axe.jpg|thumb]]
 
==ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ==
꯱꯹,꯷꯹꯳

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/29140" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ