ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹-꯲ ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
(Awangba Mangang ꯂꯦꯡꯍꯟꯂꯦ ꯂꯃꯥꯏ ISO 639-2 ꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹-꯲ ꯗ)
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ
</inputbox>
|}
'''ꯑꯥꯏꯑꯣꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹-꯳''' ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯳ꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯫ ꯀꯣꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯣꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯂꯤ ꯫
 
 
 
==ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ==
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/29333" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ