ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
'''ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ([[ꯏꯪꯂꯤꯁ]]: Sovereign state, Country, Nation)''' ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯂꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯄꯥꯟꯖꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫
[[File:United Nations Members.svg|thumb|300px]]
 
==ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ==
꯱꯹,꯷꯹꯳

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/35303" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ