ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
ꯂꯩ ꯏ ১:
'''ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ''' ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯑꯁꯤ [[ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ]] ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯡꯇꯝꯕ[[ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ]] ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ[[ꯃꯥꯂꯦꯝ]]ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯗ ꯲ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ [[ꯆꯤꯅꯥ]] ꯂꯩꯄꯥꯛꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯂꯣꯟ ꯲꯲ꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯲꯹ ꯱ꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯗ ꯉꯥꯡꯅꯩ ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯛꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯣꯝꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯫
 
== ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ ==
২০,৩৭৯

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/36893" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ