ꯑꯖꯤꯠ ꯈꯥꯟ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
 
[[File:Ajit_Khan.jpg|thumb]]
[[ꯐꯥꯏꯜ:Ajit in Naya Daur.jpg|thumb]]
'''ꯑꯖꯤꯠ ꯈꯥꯟ''' ꯑꯁꯤ [[ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ]]ꯒꯤ [[ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯟ]]ꯒꯤ [[ꯕꯣꯜꯂꯤꯋꯨꯗ]] ([[ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ]])ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ꯫ꯑꯃꯅꯤ ꯫
 
==ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ==
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/37933" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ