ꯑꯅꯨꯄꯝ ꯈꯦꯔ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
[[File:AnupamKher5.jpg|thumb]]
ꯃꯍꯥꯛ'''ꯑꯅꯨꯄꯝ ꯈꯦꯔ''' ꯑꯁꯤ [[ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ]]ꯒꯤ [[ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯟ]]ꯒꯤ [[ꯕꯣꯜꯂꯤꯋꯨꯗ]] ([[ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ]])ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ꯫ꯑꯃꯅꯤ ꯫
 
==ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ==
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/39579" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ