ꯊꯣꯔ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
(꯳ revisions imported: [TEST] importing mniwiki via a tool)
No edit summary
ꯊꯦꯕꯁꯤꯡ: ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯅꯥ ꯁꯦꯒꯠꯄꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯦꯕꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯥ
 
'''ꯊꯣꯔ''' ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯁ[[ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ]]ꯒꯤ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ꯑꯃꯅꯤ ꯫
[[File:Thor.jpg|thumb]]
== ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ==
==ꯁꯤꯁꯨ==
* [[ꯑꯣꯗꯤꯟ]]
== ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ==
 
==ꯃꯇꯦꯡ==
{{Reflist}}
[[ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡ]]
[[Category:Wp/mni]]
꯱꯹,꯸꯱꯰

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/40912" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ