ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
(Created page with "'''ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ (Sovereign state, Country, Nation)''' ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯂꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈ...")
 
No edit summary
'''ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ (Sovereign state, Country, Nation)''' ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯂꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯄꯥꯟꯖꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫
[[File:United Nations Members.svg]]
 
==ꯁꯤꯁꯨ==
==ꯃꯇꯦꯡ==
ꯃꯁꯛ ꯎꯠꯇꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/8329" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ