ꯄꯔꯁꯨꯔꯥꯝ: ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
(Created page with "ꯄꯔꯁꯨꯔꯥꯝ (Parasuram) ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯁ꯭ꯅꯨꯒꯤ ꯒꯤ ꯁꯥꯢꯑꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parasuram</ref> ==ꯃꯇꯦ...")
 
No edit summary
ꯄꯔꯁꯨꯔꯥꯝ (Parasuram) ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯁ꯭ꯅꯨꯒꯤ ꯒꯤ ꯁꯥꯢꯑꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫<ref>https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parasuram</ref>
[[File:Parashurama with axe.jpg]]
 
==ꯃꯇꯦꯡ==
꯱꯹,꯷꯹꯳

ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯡ

"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/9311" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ