ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ

ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯚꯥꯔꯠꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯃꯅꯤ

ꯎꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ (/ˌʊtər prəˈdɛʃ/; IAST: Uttar Pradeś [ˈʊtːəɾ pɾəˈdeːʃ] (About this sound listen)) ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯲꯰꯰ ꯃꯨꯛꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ [꯱] ꯃꯁꯤ ꯱꯹꯳꯷ ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯱ ꯗ ꯑꯥꯒ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯧꯙ ꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯝꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯢꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯱꯹꯵꯰ꯗ "ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ" ꯍꯥꯢꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯈꯤ ꯫

ꯎꯇꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ
ꯁ꯭ꯇꯦꯠ
Official logo of ꯎꯇꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ
ꯁꯛꯇꯥꯛ
Location of Uttar Pradesh in India
Location of Uttar Pradesh in India
Location of ꯎꯇꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ
Coordinates: 26°51′N 80°55′E / 26.85°N 80.91°E / 26.85; 80.91ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ: 26°51′N 80°55′E / 26.85°N 80.91°E / 26.85; 80.91

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

  1. "If Uttar Pradesh were a country" (in en)꯫ Quartz India꯫ 11 October 2017 ꯫ ꯆꯠꯅꯕ ꯆꯩꯆꯠ - 20 May 2019 ꯫