ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯎꯔꯣꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯕꯔꯂꯤꯟ ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯅꯤ ꯫

ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯕ ꯖꯔꯃꯅꯤ
(ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯖꯔꯃꯅꯤ)

Bundesrepublik Deutschland
Flag of ꯖꯔꯃꯅꯤ
Flag
Coat of arms of ꯖꯔꯃꯅꯤ
Coat of arms
Anthem: "Deutschlandlied"
Location of  ꯖꯔꯃꯅꯤ  (dark green)

– in Europe  (light green & dark grey)
– in the European Union  (light green)

ꯀꯣꯅꯨꯡBerlin
52°31′N 13°23′E / 52.517°N 13.383°E / 52.517; 13.383
ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ citycapital
Official language
and national language
ꯖꯔꯃꯟ, ꯗꯦꯅꯤꯁ, ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯖꯔꯃꯟ, ꯁꯣꯔꯕꯤꯌꯥꯟ, ꯔꯣꯃꯥꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯥꯟ
ꯂꯩꯄꯥꯛꯆꯥ ꯃꯃꯤꯡꯖꯔꯃꯟ
ꯌꯥꯡꯗꯧ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯃꯥꯢꯀꯩꯗ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯖꯔꯃꯅꯤ&oldid=36867" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ