Haoreima ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡ

A user with ২০,৩৭৯ edits. Account created on ꯲꯵ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯱.
ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯤꯌꯨꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯎꯁꯨꯞꯆꯤꯟꯂꯨ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(ꯑꯅꯧꯕ | ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ) ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯑꯅꯧꯕ ৫০ | ) (২০ | ৫০ | ১০০ | ২৫০ | ৫০০)

꯲꯱ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯳

꯱꯱ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯳

꯲꯳ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯰꯲꯳

꯲꯱ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯰꯲꯳

꯹ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯰꯲꯳

꯲꯲ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯳

꯱꯵ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯳

꯱꯴ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯳

꯱꯳ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯳

꯱꯰ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯳

꯸ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯳

꯵ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯳

꯴ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯳

(ꯑꯅꯧꯕ | ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ) ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯑꯅꯧꯕ ৫০ | ) (২০ | ৫০ | ১০০ | ২৫০ | ৫০০)
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:Contributions/Haoreima" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ