MediaWiki message delivery ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡ

ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯤꯌꯨꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯎꯁꯨꯞꯆꯤꯟꯂꯨ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(ꯑꯅꯧꯕ | ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ) ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯑꯅꯧꯕ ৫০ | ) (২০ | ৫০ | ১০০ | ২৫০ | ৫০০)

꯲꯶ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯲꯳ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯲꯱ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯹ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯸ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯳ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯲ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯱ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯰ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯶ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯵ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯴ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯳꯱ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯳꯰ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯲꯹ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯲꯳ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯲꯲ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯲꯱ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯹ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯸ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

꯱꯶ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯴

(ꯑꯅꯧꯕ | ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ) ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯑꯅꯧꯕ ৫০ | ) (২০ | ৫০ | ১০০ | ২৫০ | ৫০০)