ꯇꯃꯟꯅꯥ ꯚꯥꯇꯤꯌꯥ ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛ

no edit summary
(Replaced content with "ꯇꯃꯟꯅꯥ ꯚꯥꯇꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯢꯔꯕꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯤ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ...")
ꯇꯃꯟꯅꯥ ꯚꯥꯇꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯢꯔꯕꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯤ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ ꯅꯤ꯫
{{Infobox person
| name = ꯇꯃꯟꯅꯥ ꯚꯥꯇꯤꯌꯥ
| yearsactive = 2005–present
}}
'''ꯇꯃꯟꯅꯥ ꯚꯥꯇꯤꯌꯥ''' ꯑꯁꯤꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ[[ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ]]ꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯢꯔꯕꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯤ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢꯁꯤꯟꯂꯣꯢꯅꯤ ꯅꯤ꯫
 
==ꯀꯨꯝꯈꯤꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩꯁꯤꯡ==
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:MobileDiff/10647" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ